Bouwvergunning

-Vergunningen

In de meeste gevallen heeft u geen vergunning nodig. Dan is bouwen, verbouwen of slopen vergunningsvrij. Sinds 1 november 2014 is de regelgeving voor het uitbouwen gewijzigd.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw is uitgebreid van 2,5 naar 4 meter
  • Mogelijkheid om op het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen
  • Een korte (reguliere) procedure van acht weken in plaats van zes maanden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan

Vergunningcheck
Via een online vergunningcheck kunt u controleren of er voor een van uw bouwactiviteiten een vergunning nodig is of dat u er melding van moet maken. Verzamel deze informatie van tevoren en houd het tijdens de check bij de hand. De check duurt ongeveer vijf minuten per werkzaamheid.

Wanneer wel een vergunning?
Soms is er voor het bouwen en verbouwen wel een (omgevings)vergunning nodig. Of voor andere activiteiten als het kappen van een boom of het aanleggen van een uitrit.  In sommige gevallen is er voor het slopen ook een vergunning nodig. Bijvoorbeeld op grond van een bestemmingsplan en de Monumentenwet.
Wat voor uw specifieke situatie geldt kunt u checken bij uw gemeente en online via het omgevingsloket.

Water
Bouwt u in de buurt van water? Dan heeft u misschien toestemming nodig van het Waterschap. Zelfs als u geen vergunning nodig heeft. U kunt hierover contact opnemen met het Waterschap in uw regio.

Bronnen:

www.rijksoverheid.nl

www.omgevingsloket.nl

www.waterschappen.nl

 bouwend_nederlandbouwgarantofferte aanvragen